Δείγμα φωτοβολταϊκού πασσάλου

Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβουλιου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού έχει προχωρήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αρ. 18/2018 για αγορά υπηρεσιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ιστών και κατασκευή φρεατίων, τα οποία θα υποστηρίξουν την λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων που θα εγκατασταθούν σε περιοχή του ΣΥΛ το…

ΚΟΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΕ στη “Βραδιά του Ερευνητή”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Κύπρου, διοργάνωσε την εκδήλωση Βραδιά του Ερευνητή / Researchers’ Night. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες…

Πλατφόρμα Open Access στο Zenodo community για την πράξη SmartWater2020

Πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για την πράξη SmartWater2020 Η δημιουργία της κοινότητας για την πράξη SmartWater2020 στο Zenodo έχει ανοικτή πρόσβαση για την δημοσίευση άρθρων που αφορούν το έργο SmartWater2020. Στόχος είναι η άμεση δυνατότητα ανάγνωσης λήψης, εκτύπωσης, αντιγραφής, διανομής, αναζήτησης…
Άρθρο από εφημερίδα Νέα Κρήτη

Άρθρο στη “Νεα Κρήτη” για την πράξη SmartWater2020

ΙΤΕ & ΔΕΥΑΜ ενώνουν δυνάμεις για τα «έξυπνα» ασύρματα υδρόμετρα Διαβάστε το άρθρο εδώ: https://www.neakriti.gr/article/kainotomia/1522074/ite-deuam-enonoun-dunameis-gia-ta-exupna-asurmata-udrometra/

2η Συνάντηση SmartWater2020

Ασύρματες τεχνολογίες και έξυπνο λογισμικό στην μάχη για την μείωση του μη-τιμολογούμενου νερού Σε μια περίοδο όπου οι συγκεντρώσεις στα φράγματα είναι μειωμένες και η ποιότητα των υπόγειων νερών έχει επηρεαστεί από την υπεράντληση, η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την…

Εναρκτήρια συνάντηση SmartWater2020

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα νερού χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται με ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού. Το φαινόμενο αυτό, έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο…