Τελική εκδήλωση της Πράξης SmartWater2020 με θέμα «Ευφυή Δίκτυα νερού σε Κύπρο και Ελλάδα»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ευφυή δίκτυα νερού σε Κύπρο και Ελλάδα» που διοργανώθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 26/11/2020 από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πέραν των 80 συμμετεχόντων από Ελλάδα και Κύπρο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Πράξης SmartWater2020 «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών» που συγχρηματοδοτείται από το πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Το SmartWater2020 συντονίζει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ συμμετείχαν επίσης, από Κύπρο, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και από Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

Στην εκδήλωση οι ομιλητές παρουσίασαν πως καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία των οργανισμών διανομής νερού, με σκοπό να μειώσουν τις απώλειες νερού, αλλά και να βελτιώσουν την ικανότητα παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος. Συγκεκριμένα, ο όρος «Ευφυή Δίκτυα Νερού» αναφέρεται στις τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνών, ελέγχου και παρακολούθησης, οι οποίες σε συνδυασμό με έξυπνο λογισμικό, μπορεί να αναλύσει μεγάλο όγκο δεδομένων και να βοηθήσει του οργανισμούς να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις γρήγορα και με το λιγότερο δυνατό κόστος, τόσο οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό.

Οι στόχοι της Πράξης επιτεύχθηκαν μέσω της εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης και ποιότητας νερού, ρυθμιζόμενων βαλβίδων και έξυπνων υδρομετρητών σε δίκτυα ύδρευσης. Επιπρόσθετα, έγινε διασύνδεσή τους με ένα καινοτόμο λογισμικό έξυπνης παρακολούθησης δικτύων νερού το οποίο υλοποιεί τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί από το «ΚΟΙΟΣ» και το «ΙΤΕ», ως προς τα θέματα παρακολούθησης διαρροών, μόλυνσης και ελέγχου της πίεσης για μείωση των απωλειών νερού. Παράλληλα έγινε μεγάλης κλίμακας πιλοτική δοκιμή στη Λάρνακα, ενός αστικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου βασισμένο σε τεχνολογία LoRaWAN, το οποίο είναι το πρώτο βήμα για ενσωμάτωση τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων».

Επιπρόσθετα με τους επιστημονικούς και τεχνικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της πράξης, διοργανώθηκε παγκόσμιος διαγωνισμός με θέμα την ανίχνευση και εντοπισμό διαρροών, και αναπτύχθηκαν διαδικτυακά παιχνίδια με στόχο να προάγουν την υδατική συνείδηση (https://smartwater2020.eu/5place/).

Η Πράξη SmartWater2020 ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, έχοντας επιτύχει τον στόχο της, που είναι να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε οργανισμούς διανομής νερού, που εξυπηρετούν πέραν των 50 χιλιάδων ατόμων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση εδώ (διάρκεια 150 λεπτά): https://ucy.zoom.us/rec/share/UgvxSGwr8EHba_7TVf3wMPTgn0Awa_SYXIxYshTIzy-1_NMYSp64AO7urP88kO-8.-n219d9Lp4Bi7NEd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *