Παρόμοια Έργα

Το SmartWater2020 κτίζει πάνω στη γνώση άλλων έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από κρατικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα Effinet (FP7), Fault-Adaptive (ERC) και το SmartΤap (ERC Proof of Concept), το WATERinCORE (ERDF-MED), ΗΠΗΝ (Greece-Cyprus Interreg) και DRONIC (FP7), το Hydrobionets (FP7), SENSE (ΕΣΠΑ), ASPIRE (FP7), το ΕΔΡΙΣΥΣ (ΙΠΕ), to MEDIWAT (MED), το AQUANIGHT (MED) κλπ.

Παράλληλα με το SmartWater2020, το Interreg χρηματοδοτεί το έργο ΕΠΙΡΡΟΗ, το οποίο θα υλοποιήσει ένα ενιαιο συστημα παρακολουθησης δικτυων υδρευσης και υποστηριξης εντοπισμου και αποκαταστασης διαρροων.