Πλατφόρμα Open Access στο Zenodo community για την πράξη SmartWater2020

Πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για την πράξη SmartWater2020

Η δημιουργία της κοινότητας για την πράξη SmartWater2020 στο Zenodo έχει ανοικτή πρόσβαση για την δημοσίευση άρθρων που αφορούν το έργο SmartWater2020.

Στόχος είναι η άμεση δυνατότητα ανάγνωσης λήψης, εκτύπωσης, αντιγραφής, διανομής, αναζήτησης δημοσιεύσεων που αφορούν το έργο. Κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι η εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών αισθητήρων, βαλβίδων και μετρητών στα δίκτυα νερού, η διασύνδεσή τους με ένα καινοτόμο λογισμικό για έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και προβλημάτων στην ποιότητά νερού, καθώς και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ελέγχου της πίεσης για μείωση των απωλειών νερού. Με αυτό το τρόπο θα γίνεται άμεση διάχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων του έργου.

Επιπρόσθετα, τα άρθρα που αναμένεται να δημοσιευτούν και να βρίσκονται στην πλατφόρμα του έργου θα αφορούν καινοτόμες τεχνολογίες ευφυών δικτύων νερού με στόχο να ενισχύσουν οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με διαρροές και βλάβες στο πόσιμο νερό. Αναμένεται να επιτευχθεί μείωση απωλειών νερού και βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και ελέγχου του συστήματος λύνοντας ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού. 

Η ιστοσελίδα της κοινότητα βρίσκεται:

https://zenodo.org/communities/smartwater-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *