Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβουλιου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

SmartWater2020

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού έχει προχωρήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αρ. 18/2018 για αγορά υπηρεσιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ιστών και κατασκευή φρεατίων, τα οποία θα υποστηρίξουν την λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων που θα εγκατασταθούν σε περιοχή του ΣΥΛ το οποίο επιλέχθηκε για τις πιλοτικές δοκιμές του SmartWater2020. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kios.ucy.ac.cy/smartwater2020/διαγωνισμοί/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *