Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβουλιου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Δείγμα φωτοβολταϊκού πασσάλου

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού έχει προχωρήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αρ. 18/2018 για αγορά υπηρεσιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ιστών και κατασκευή φρεατίων, τα οποία θα υποστηρίξουν την λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων που θα εγκατασταθούν σε περιοχή του ΣΥΛ το οποίο επιλέχθηκε για τις πιλοτικές δοκιμές του SmartWater2020. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kios.ucy.ac.cy/smartwater2020/διαγωνισμοί/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *