Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΤΕ “Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Ανάλυσης Δεδομένων για Ευφυή Δίκτυα Ύδρευσης”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΙΤΕ με μέ θέμα Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Ανάλυσης Δεδομένων για Ευφυή Δίκτυα Ύδρευσης. Δίκτυα Αισθητήρων και Τεχνολογίες Επικοινωνιών στην Εποχή του ΙοΤ Στέφανος Παπαδάκης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’, ΙΤΕ-ΙΠ Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή…

Τελική εκδήλωση της Πράξης SmartWater2020 με θέμα «Ευφυή Δίκτυα νερού σε Κύπρο και Ελλάδα»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Ευφυή δίκτυα νερού σε Κύπρο και Ελλάδα» που διοργανώθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 26/11/2020 από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πέραν των 80 συμμετεχόντων από Ελλάδα και…
Η εικονική πόλη L-Town

Παγκόσμιος διαγωνισμός για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό διαρροών στις πόλεις

Πέραν του 20% του πόσιμου νερού χάνεται μέσα στα δίκτυα διανομής νερού των Ευρωπαϊκών πόλεων, εξαιτίας διαρροών και άλλων σφαλμάτων τα οποία μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και μήνες, προκαλώντας ζημιές στις κρίσιμες υποδομές, σπατάλη νερού και…

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Εισαγωγή στο EPANET”

Διεξήχθηκε την Δευτέρα 27/4/2020 διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη μοντελοποίηση των δικτύων διανομής νερού μέσω του EPANET, στο πλαίσιο της Πράξης SmartWater2020. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πέραν των 25 μηχανικών και τεχνικών από οργανισμούς παροχής νερού σε Κύπρο και Ελλάδα. Πατήστε…

Προκλήσεις στην Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο “Προκλήσεις στην Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων” που διοργάνωσε η πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ μαζί με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 25 Οκτωμβρίου 2019, έγινε παρουσίαση της πράξης SmartWater2020, που στοχεύει στην εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή…

Smile Conference 2019 (Sustainable mobility & Intelligent Transport Conference)

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με τίτλο «Sustainable mobility & Intelligent Transport Conference (Smile 2019) που διοργανώθηκε στις 28 και 29 Μαρτίου στη Λευκωσία, έγινε παρουσίαση του έργου Smartwater2020 «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών». Η παρουσίαση του έργου έγινε από την Δρ. Μαρία Αναστασιάδου, ερευνήτρια στο Κέντρο Αριστείας…

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2019

Στα πλαίσια της ημερίδας για την παγκόσμια ημέρα νερού που διοργάνωσε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 22 Μαρτίου 2019, έγινε παρουσίαση του έργου smartwater2020, το οποίο στοχεύει στην εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου στα δίκτυα νερού. Κατά…

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του SmartWater2020 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου iWaterMap-Water Technology Innovation RoadMaps

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του SmartWater2020 στα πλαίσια της 1ης Συνάντησης των Ενδιαφερομένων Φορέων για το Ευρωπαϊκό Έργο iWaterMap-Water Technology Innovation RoadMaps   Η λεκάνη της Μεσογείου, στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να επωμιστεί δυσανάλογα μεγάλο βάρος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,…

Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβουλιου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας έχει προχωρήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αρ. 21/2018 για αγορά υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης καταγραφής μετρήσεων υδρομετρητών, με την εγκατάσταση δέκα (10) πυλών (gateways) LoRaWAN και τριακόσιων εξήντα (360) μονάδων…