Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΤΕ “Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Ανάλυσης Δεδομένων για Ευφυή Δίκτυα Ύδρευσης”

SmartWater2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το ΙΤΕ με μέ θέμα Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Ανάλυσης Δεδομένων για Ευφυή Δίκτυα Ύδρευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *