Παγκόσμιος διαγωνισμός για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό διαρροών στις πόλεις

Η εικονική πόλη L-Town

Πέραν του 20% του πόσιμου νερού χάνεται μέσα στα δίκτυα διανομής νερού των Ευρωπαϊκών πόλεων, εξαιτίας διαρροών και άλλων σφαλμάτων τα οποία μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και μήνες, προκαλώντας ζημιές στις κρίσιμες υποδομές, σπατάλη νερού και ενέργειας, καθώς και οικονομικό κόστος. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντική η ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών οι οποίες να μπορούν να μειώσουν τις απώλειες νερού εξ’ αιτίας αυτών των διαρροών.

Στο πλαίσιο της έρευνάς του πάνω στα θέματα ευφυών δικτύων νερού, το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ολλανδίας (TU Delft), Ισραήλ (Technion) και Κίνας (Tsinghua University), διοργάνωσε παγκόσμιο διαγωνισμό με τίτλο «Battle of the Leakage Detection and Isolation Methods” (battledim.ucy.ac.cy). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020, όπου έγινε και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός αφορούσε την ανάπτυξη, δοκιμή και σύγκριση καινοτόμων μεθόδων για την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού, καθώς και στον ακριβή εντοπισμό της θέσης της διαρροής. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 18 ομάδες με συνολικά 100 άτομα από όλο τον κόσμο. Στις ομάδες δόθηκε ένα καινούργιο ερευνητικό μοντέλο δικτύου νερού το οποίο σχεδιάστηκε από το ΚΟΙΟΣ ως μία «Εικονική Πόλη» (Virtual City), την L-TOWN, και δεδομένα τα οποία εξάχθηκαν από ρεαλιστική προσομοίωση της λειτουργίας του δικτύου διανομής νερού για 2 χρόνια. Οι ερευνητικές ομάδες, που αποτελούνταν από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, μπορούσαν να μελετήσουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές από τη στατιστική μέχρι τη τεχνητή νοημοσύνη, και να εντοπίσουν που και πότε συνέβησαν οι διαρροές στην L-TOWN. Με κάθε σωστή ανίχνευση, οι ομάδες λάμβαναν «αμοιβή» σε ευρώ, ενώ υπήρχε «πρόστιμο» για κάθε λανθασμένη ανίχνευση.

Οι νικητές

Οι νικήτριες ομάδες ήταν η Tongji από το Πανεπιστήμιο Tongji στην Κίνα, και οι Under Pressure από τη συνεργασία του Τεχνικού Πανεπιστημίου Delft στην Ολλανδία, την εταιρεία 3S Consult στη Γερμανία και το Ερευνητικό Κέντρο INRAE στην Γαλλία. Και οι δύο ομάδες κατάφεραν να εντοπίσουν πέραν των μισών διαρροών με πολύ μικρό αριθμό λανθασμένων αναφορών. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού BattLeDIM αναμένεται ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο για καινοτόμο έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω στα έξυπνα δίκτυα διανομής νερού, θέτοντας την Κύπρο στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Η έμπνευση και η υποστήριξη του διαγωνισμού προήλθε μέσω των προγραμμάτων ερευνητικής συνεργασίας του «ΚΟΙΟΣ» με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, καθώς και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μέσω του προγράμματος Interreg Greece-Cyprus SmartWater2020, το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ως επίσης και το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 Teaming KIOS CoE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *