Γκαλερί

1η Συνάντηση Εταίρων (Kick-off)
Πρώτη Συνάντηση του Έργου (21/12/2017)

2η Συνάντηση Εταίρων (Ηράκλειο)
Δεύτερη Συνάντηση του Έργου (28-29/6/2018)