ΚΟΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΕ στη “Βραδιά του Ερευνητή”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Κύπρου, διοργάνωσε την εκδήλωση Βραδιά του Ερευνητή / Researchers’ Night. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η εκδήλωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Η «Βραδιά του Ερευνητή» πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στον Χαρουπόμυλο Λανίτη στη Λεμεσό. Στην εκδήλωση συμμετείχε το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ερευνητές του ΚΟΙΟΣ παρουσίασαν ένα διαδραστικό παιχνίδι για τους μαθητές, το οποίο αναπτύχθηκε για σκοπούς επικοινωνίας του έργου SmartWater2020. Το παιχνίδι αφορούσε την τοποθέτηση αισθητήρων σε δίκτυα νερού. Οι μαθητές που επισκέφθηκαν το περίπτερο του Πανεπιστημίου Κύπρου, καλούνταν να επιλέξουν, βάσει κριτηρίων, τα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας νερού στο δίκτυο ύδρευσης της Λεμεσού, το οποίο βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα όπως αυτά δόθηκαν από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο παιχνίδι ενώ οι επισκέπτες του περιπτέρου ενημερώθηκαν για το πρωτοποριακό αυτό σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και παρακολούθησαν το παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία στόχο έχουν να προωθήσουν την υδατική συνείδηση στο ευρύ κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=krj70NuVVbY

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *