Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβουλιου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας έχει προχωρήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αρ. 21/2018 για αγορά υπηρεσιών για προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης καταγραφής μετρήσεων υδρομετρητών, με την εγκατάσταση δέκα (10) πυλών (gateways) LoRaWAN και τριακόσιων εξήντα (360) μονάδων (modules) ασύρματης μετάδοσης μετρήσεων LoRaWAN για τους υδρομετρητές που θα εγκατασταθούν σε περιοχή του ΣΥΛ το οποίο επιλέχθηκε για τις πιλοτικές δοκιμές του SmartWater2020. Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στην βασική αρχιτεκτονική ενός δικτύου LoRaWAN. Το δίκτυο αποτελείται από πύλες (Gateways) γνωστές και ως Concentrators, οι οποίες υποστηρίζουν την τεχνολογία LoRa σε φυσικό επίπεδο, και προωθούν τα μηνύματα που στέλνονται από τις συσκευές/αισθητήρες, σε έναν κεντρικό Δικτυακό Εξυπηρετητή (Network Server) που με τη σειρά του τα προωθεί στον κατάλληλο Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server), μέσω τυπικών τεχνολογιών του Διαδικτύου (Internet).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kios.ucy.ac.cy/smartwater2020/διαγωνισμοί/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *