Προκλήσεις στην Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο “Προκλήσεις στην Αποδοτική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων” που διοργάνωσε η πράξη ΕΠΙΡΡΟΗ μαζί με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 25 Οκτωμβρίου 2019, έγινε παρουσίαση της πράξης SmartWater2020, που στοχεύει στην εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου στα δίκτυα νερού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Δρ. Δημήτρης Ηλιάδης, επίκουρος καθηγητής (Έρευνας) στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε ενδελεχώς στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και ασφάλεια των δικτύων διανομής πόσιμου νερού, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και υπολογιστικής νοημοσύνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *