Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2019

Στα πλαίσια της ημερίδας για την παγκόσμια ημέρα νερού που διοργάνωσε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 22 Μαρτίου 2019, έγινε παρουσίαση του έργου smartwater2020, το οποίο στοχεύει στην εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου στα δίκτυα νερού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Δρ. Δημήτρης Ηλιάδης, ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε ενδελεχώς στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και ασφάλεια των δικτύων διανομής πόσιμου νερού, μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και υπολογιστικής νοημοσύνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *