Γκαλερί

Συναντήσεις

1η Συνάντηση Εταίρων (Kick-off)
Πρώτη Συνάντηση του Έργου (21/12/2017)

2η Συνάντηση Εταίρων (Ηράκλειο)
Δεύτερη Συνάντηση του Έργου (28-29/6/2018)

3η Συνάντηση Εταίρων (Κύπρος)
« 1 of 2 »

4η Συνάντηση Εταίρων (Κρήτη)

Τελική Συνάντηση Εταίρων (Online)

Δημοσιότητα

Βραδιά Ερευνητή 2018 Λεμεσός

Βραδιά Ερευνητή 2020 (Online)

Αφίσες Πράξης

Ημερίδες 2018-2020
« 4 of 4 »

Τελική Ημερίδα (Online)
« 2 of 3 »

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός ΣΥ Λάρνακας
« 1 of 3 »

Εξοπλισμός ΤΑΥ
« 2 of 2 »

Εξοπλισμός ΣΥ Λεμεσού
« 2 of 2 »

Eξοπλισμός ΔΕΥΑΜ